Program rada

kockice_img

Shvatajući igru kao vodeću aktivnost u razvoju deteta,naš svakodnevni program je koncipiran tako da omogućava deci da razvijaju svoju stvaralačku sposobnost,pokazuju inicijativu i proširuju svoja iskustva.Naš program rada uvažava i podstiče celokupan razvoj deteta i njegovih individualnih potencijala.

Vaspitno-obrazovni rad sa decom uzrasta do tri godine

Kao prioritetni zadaci nege i vaspitno-obrazovnog rada sa decom do tri godine određuju se oblasti praćenja dečjeg napredovanja u razvoju i učenju, podsticanje razvoja govora i uključivanje roditelja u proces adaptacije dece na kolektiv.

U cilju unapređenja rada sa decom do tri godine,pored redovnog vaspitno-obrazovnog rada vaspitači jaslene grupe intenzivnije će se tokom godine baviti sledećim temama : “Podsticanje razvoja govora kod dece” i “Igre nestruktuiranim materijalima”.

Vaspitno-obrazovni rad sa decom uzrasta od tri do pet i po godina (do uključivanja u program pripreme za školu)

Prioritetni zadaci u radu sa decom ovog uzrasta biće: praćenje i posmatranje dečjeg napredovanja u učenju i razvoju, podsticanje razvoja govora i podsticanje razvoja samopoštovanja kod dece, unapređivanje saradnje sa porodicom sa akcentom na uključivanje roditelja u planiranje i realizaciju zajedničkih aktivnosti sa decom i vaspitačima. U realizaciji tema negovaće se istraživački i kreatorski pristup praksi.

Pripremni Predskolski Program (od 5 ipo god)

Program vaspitno-obrazovnog rada sa predskolskom decom koncipiran je tako da kontinuirano i sistematski priprema dete za polazak u skolu doprinoseci celovitom razvoju deteta. Planiranje vaspitno-obrazovnog rada u godini pred polazak u skolu odvijace se u skladu sa osnovama programa – pripremnim predskolsim programom.

Dodatni programi

U skladu sa potrebama i interesovanjima dece i roditelja, u vrtiću se realizuju različiti dodatni programi. Izborom ovih programa nastojimo da nadogradimo kvalitet redovnog vaspitno-obrazovnog rada:

abc_img

„Školica engleskog jezika“ zasniva se na velikom broju sadržaja i aktivnosti primerenih predškolskom uzrastu. Kroz igru, pesmu, zabavu, crtanje i glumu deca usvajaju osnovna znanja engleskog jezika, prvenstveno razvijajući sposobnost govora i slušanja.

kids_img

„Vežbaonica“ ostvaruje osnovne ciljeve fizičkog vaspitanja kroz razvijanje motorike.Navedeni ciljevi ostvaruju se kroz elementarne igre, ritmičko-muzičke aktivnosti, igre za razvoj fine motorike, staze prepreka, mini sportske igre i igre za orjentaciju u prostoru.

paint_img

„Slikarska radionica“ je zamišljena kao skup različitih aktivnosti koji pomažu celokupnom razvoju detetovih kreativnih potencijala. Deca se osposobljavaju da se samostalno i slobodno likovno izražavaju, eksperimentišu sa različitim slikarskim materijalima i tehnikama, upoznaju svoj unutrašnji svet i proširuju svoja znanja o svetu koji ih okružuje.

speak_img

Logopedski program „Govorna radionica“ orijentisan je na podsticanje govornog razvoja i prevenciju ukorenjivanja govorno-jezičkih poremećaja. Logopedska stimulacija integrisana je u igrovni kontekst. Program podrazumeva i elemente tretmana ispoljenih govorno-jezičkih poremećaja kroz korekciju nepravilnog izgovora glasova i stimulisanje psihomotornog i kognitivnog razvoja.